Aj ty berieš svoj prízvuk na ľahkú váhu?

Bol to môj predposledný rok na strednej škole, keď som sa rozhodol ísť na erazmus pre stredoškolákov. Okolo 6 krajín sa do tohto programu zapojilo a každým rokom si školy navzájom vymieňali študentov. Ja osobne som mal možnosť zavítať na Slovinsko. Spoznal som mnoho ľudí, precvičil som si angličtinu a cítil sa fajn. Skrátka super skúsenosť.

No asi o mesiac prichádzali študenti z okolitých krajín práve na Slovensko a mi sme mali za úlohu pripraviť program pre našich zahraničných „kolegov“. Mali sme tiež prezentovať o našej krajine rôzne zaujímavosti. Túto úlohu si zobral na seba môj kamarát Filip, ktorého mamička ovládala úžasne angličtinu. Cestovali mnohokrát do Anglicka a Filip si osvojil ten „British accent.“ Neskôr keď prezentoval, ohúril mňa a každého naokolo. Vtedy som sa zamyslel…

Aký môže mať náš prízvuk vplyv na naše okolie?

Na moje prekvapenie bolo vytvorených mnoho experimentov, ktoré sa zameriavali na to, aký môže mať spôsob vyjadrovania sa hovoriaceho dopad na vplyv počúvajúceho. Autori experimentov sa domnievajú, že rozoznanie prízvuku jednotlivca môže mať za následok nevedomé (alebo aj vedomé) posudzovanie podľa stereotypov spájané s jeho konkrétnou etnickou skupinou. Rozhodol som sa v krátkosti opísať jeden experiment ktorý ma zaujal. Bol konaný v Amerike.

V Amerike sú tri veľké kategórie etnických prízvukov a dialektov, ktoré sa líšia od štandardnej americkej angličtiny (Afroamerické nárečie, Španielsky prízvuk v angličtine a Ázijský prízvuk v angličtine).

V experimente, ktorý som si zvolil, sa tri uchádzačky s týmito prízvukmi hlásili na pracovné miesto. Každá uchádzačka z etnickej skupiny bola schopná pozmeniť svoju reč tak, aby mala lingvistické prvky štandardnej americkej angličtiny (tzv. bidialektalizmus). Následne každá z nich sa nahrala hovoriac rôznou mierou „sily“ svojho prízvuku. Nakoniec ich posudzovalo 60 HR špecialistov.

Výsledky a diskusia

Výsledky boli odlišné pri rôznorodosti prízvuku ale tiež boli ovplyvnené „silou“ prízvuku.

Všeobecne som sa zo štúdií dozvedel, že silnejší prízvuk mal za následok ťažšie porozumenie prejavu a tým pádom tiež aj nižšie hodnotenia od počúvajúceho. Tiež Afroamerické nárečie a Španielsky prízvuk v angličtine mali vyššie hodnotenia ako Ázijsky prízvuk v angličtine, nakoľko ich štýl reči sa približoval k charakteristikám štandardnej americkej angličtiny (aj keď s fonologickým rozdielom).

Ďalšie americké štúdie sa domnievajú, že počúvajúci hodnotil hovoriaceho, ktorý patril prízvukom do etnickej väčšiny všeobecne lepšie v charakteristikách inteligencie, spoločenského postavenia a nadania. Hovoriacich s prízvukom etnickej menšiny hodnotili horšie v týchto charakteristikách.

V predošlom opisovanom experimente zistili zaujímavé výstupy. Pri porovnaní silnejšej miery prízvuku každej uchádzačky, bola uchádzačka zo španielskym prízvukom hodnotená najlepšie. Možno to bolo tým, že táto štúdia bola vykonaná v Houstone, ktorý je relatívne blízko k Mexiku. Žije tu totiž mnoho ľudí so španielskym prízvukom a ľuďom je tento prízvuk viac známy. Napriek tomu, že uchádzačka s ázijským prízvukom mala najhoršie hodnotenia v porozumení, obsadila 2. miesto. Toto môže byť aj kvôli tomu, že s Ázijskými Američanmi je spojený stereotyp, kde práve oni excelujú v technických a vedeckých profesiách. Nakoniec malé hodnotenia uchádzačky Amerického nárečia poukazujú, že jej štýl reči mal veľký efekt na jej výber do zamestnania.

Zaujímavý výsledok je, že pri porovnaní slabšej miery prízvuku neboli žiadne väčšie rozdiely, ktoré by ovplyvnili mieru zamestnanosti uchádzačiek. To znamená, že vplyv slabšieho prízvuku na rozhodnutia HR špecialistov bol irelevantný.

Záver

Pravdaže si musíme uvedomiť, že všetky tieto štúdie a experimenty nemôžeme brať ako smerodajné. Vzorky sú náhodné a v mnoho experimentoch aj priveľmi malé.
Na druhej strane sú tieto výsledky z reálneho života. Naozaj tu je nejaká podvedomá vec, ktorá v ľudskej bytosti vyvoláva predsudky oproti hovoriacemu. Preto si myslím, že aj keď bidialektizmus nie je to najdôležitejšie zameranie pri učení sa nového jazyka, určite Ti pomôže vyrásť v očiach tvojho počúvajúceho a v tvojom formálnom (alebo aj informálnom) prednese.

Eliminácia (či redukcia) prízvuku nám tiež dodá sebadôveru a zlepší prezentačné schopnosti. To, že som sa naučil trošku lepšie vyslovovať mi dodalo dôveru používať jazyk viac a viac. Dnes nemám problém spoznať sa, alebo aj pomôcť človeku zo zahraničia. Párkrát som prezentoval v angličtine, či už v škole alebo na stáži, čo mi dodalo ešte viac sebadôvery. Nepochybne musím povedať, že malá zmena ako vyslovenie slov a viet trochu inak, mi pomohlo spoznať viac ľudí a žiť trošku viac s voľnosťou.

Nesúhlasíš s niečím v článku? Máš ďalšie myšlienky, ako môže prízvuk ovplyvniť náš život? Napíš nám komentár!

Latest articles

SPEAK, SPEAK, SPEAK

This is something my English students hear from me all the time. The class starts and I am asking them about their day, their week, or weekend. When they try to get away with simple “fine” or “good” I force them to speak more and more. The less they tell me, the…

CATCH UP WITH THE EVOLVING WORLD

With Accent Artisan, you can take advantage of mobile technology and turn it into a teacher that optimizes your learning patterns and morphs into what you immediately need. Accent Artisan is a language teacher that teaches you to speak like a native.

Čo by nás mohol naučiť starogrécky učiteľ?

Bolo to len pred pár rokmi, čo náš učiteľ na strednej škole behal po triede a s vášňou vykladal o filozofií. Veľakrát som sa s ním hádal, pretože som sa s jeho názormi vôbec nestotožňoval. Na jednej hodine však získal moju plnú pozornosť. Bola to hodina o Sofistoch. Sofisti boli…

SUBSCRIBE

Stay informed about news.
One message per month.
We promise.

© Copyright 2018. All Rights Reserved.

website by dr.dek

[sponsors]