Blog

Filter by tag assertive communication

Čo by nás mohol naučiť starogrécky učiteľ?

Bolo to len pred pár rokmi, čo náš učiteľ na strednej škole behal po triede a s vášňou vykladal o filozofií. Veľakrát som sa s ním hádal, pretože som sa s jeho názormi vôbec nestotožňoval. Na jednej hodine však získal moju plnú pozornosť. Bola to hodina o Sofistoch. Sofisti boli…

Kinaesthetic Intelligence & Language Learning

What is kinaesthetic intelligence? It may not seem obvious, but speaking a foreign language has a lot to do with physical ability. Speech itself involves what is known as “bodily kinaesthetic intelligence”—the capacity to exploit a range…

5 principles of speaking with more assertiveness

When you start to learn an advanced skill, it helps a lot to break it down into simpler parts. Tackling anything step-by-step helps you master the basics, the fundamentals, and that’s the first stage on your journey to mastery. But before beginning our journey to assertiveness,…

SUBSCRIBE

Stay informed about news.
One message per month.
We promise.

© Copyright 2018. All Rights Reserved.

website by dr.dek

[sponsors]